thumbnail portrait of Corne Akkers

11th September 2015

This poem on ‘Nude – 03-09-15‘ was put in my Facebook timeline in Russian by Petia Outskouni.

Cubistic nude graphite pencil drawing

“Споменът е вид среща. Забравата е вид свобода.” – Д. Халил Джубран
Добра вечер ФБ *

Как всяка нощ
Луната с остра креда

път по спирала

все ти очертава…

За да забравиш

лесните победи.
И загубите груби
да забравиш.

И пак да почнеш

всичко отначало:
от пролетта

до есенния вятър,

от първата милувка

до раздялата.

…И – все така.

И тъй нататък…

L.Zanev
art: Corné Akkers